Directors

Darya Nikolayevna Sukhovskaya

B.Y. Gershkovich Business Center of Innovation Studies and Efficiency of Administration and Entrepreneurship

Olga Aleksandrovna Korba

Business Center of Tourism, Service, and Consulting

Andrey Vasilyevich Yefimov

Yuriy Aleksandrovich Dubovskiy

Gennadiy Vladimirovich Kosov

Gennadiy Vladimirovich Kosov

Gennadiy Vladimirovich Kosov

Gennadiy Vladimirovich Kosov

Institute of Government and Confessional Relations

Ibragim Dzhavparovich Ibragimov

A.I. Perepelitsyn Intellectual Center for World Regional Historical Processes Studies and Cross-cultural Dialogue

Konstantin Viktorovich Kasparyan

Research Institute of Strategic Studies

Viktor Nikolayevich Panin

Research Center of Interactional Linguistics and Institutional Communication

Aleksandr Vladimirovich Alferov

Valeriya Vladimirovna Lezina

Zaytseva Olga Lvovna

Personality Psychology and Professional Activity Academic Center

Roman Nikolayevich Yundin

Larisa Anatolyevna Gorokhova

Galina Victorovna Stankevich

Scientific and Educational Center for Political and Ethnopolitical Research

Mayya Artashesovna Astvatsaturova

Research Center of Legal Enquiry of NCFD at Judicial Institute of PSU

Natalya Sergeyevna Burmistrova

Scientific and Practice Psychological Center of System Studies of Human’s Individuality

Lubov Vladimirovna Mishchenko

“Social Excellence” Research and Practical Center

Irina Aleksandrovna Kolinichenko

Research and Practice Center of Multidisciplinary Humanitarian Studies, Advice, and Expertise.

Inna Vasilyevna Kicheva

“Health and Success” Psychological Treatment and Health Research and Practice Innovative Center

Yelena Aleksandrovna Enns

Svetlana Vladimirovna Khrebina

North Caucasus Research Center of Politics and Law Problems

Lyudmila Aslanovna Tkhabisimova

Lyudmila Aslanovna Tkhabisimova

Center of International Education PSU

Irina Borisovna Fedotova

Yevgeniy Aleksandrovich Kolomiyets

Center of Applied Foreign Languages PSU

Alla Alekseyevna Korniyenko

Galina Victorovna Stankevich

Legal Clinic

Khusen Abdulovich Tkhabisimov